Wishlist
0 Kosár

Nincsenek termékek a kosárban.

Szállítás 72 órán belül

HIVATALOS SZABÁLYOK

ÜNNEPI VOUCHER KAMPÁNY

Jelen Szabályzat (a továbbiakban: „Hivatalos Szabályzat”) célja, hogy tájékoztassa a Résztvevőket a Szervező által kezdeményezett Kampány feltételeiről. A résztvevők természetes személyek, akik megfelelnek az e hivatalos rendeletben előírt jogosultsági feltételeknek

1. SZAKASZ – SZERVEZŐ

1. A kampány szervezője (a továbbiakban: „Kampány”) a LADYBUG INVESTMENT SRL, székhelye: Otopeni, 253 A Calea Bucureștilor Street, 1. tétel, földszint, 396,95 négyzetméter, 3. szoba, 4,5,7,8,9,10. Jud. Ilfov, bejegyezve a cégjegyzékben a J23 / 2379/2018 szám alatt, adóügyi nyilvántartási kód: RO35299925, bankszámla Az RO74BTRLRONCRT0329740901 a Banca Transilvania -ban nyílt meg, amelyet Gina Georgiana Maican, mint rendszergazda (a továbbiakban: „Szervező”) képvisel

1.2. Prin simpla participare la Campanie, Participanții declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial, potrivit celor menționate în cuprinsul său.

1.3. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit, pe durata Campaniei, pe site-ul oficial www.bewellstore.ro.

2. SZAKASZ – A KAMPÁNY HELYE ÉS IDŐSZAKA

  1. A kampány e rendelet rendelkezéseivel összhangban kerül megszervezésre és lebonyolításra, amely minden résztvevő számára kötelező.
  2. A kampányra 2021.06.15 -én 00:00 órakor és 2021.08.15 -ig 23:59 órakor kerül sor a www.bewellstore.ro weboldalon
  3. A kampány befejezése után az e hivatalos rendeletben említett feltételek teljesítése már nem biztosítja a részvételi jogot. Más szóval, a regisztrációk a 2. cikkben említett időszak előtt vagy után. rendelet rendelkezéseit nem veszik figyelembe.
  4. A kampány e rendelet rendelkezéseivel összhangban kerül megszervezésre és lebonyolításra, amely minden résztvevő számára kötelező.
  5. A kampányra 2021.06.15 -én 00:00 órakor és 2021.08.15 -ig 23:59 órakor kerül sor a www.bewellstore.ro weboldalon
  6. A kampány befejezése után az e hivatalos rendeletben említett feltételek teljesítése már nem biztosítja a részvételi jogot. Más szóval, a regisztrációk a 2. cikkben említett időszak előtt vagy után. rendelet rendelkezéseit nem veszik figyelembe.

3. SZAKASZ – RÉSZVÉTELI JOG

3.1. A kampány minden olyan természetes személynek szól, akinek lakóhelye vagy lakóhelye az Európai Unió egyik tagállamában van, 18 év felett, és aki követi a verseny lépéseit.

3.2. A kampányban való részvételhez a résztvevőnek legalább 300 lejes megrendelést kell leadnia a www.bewellstore.ro weboldalon, amelyet ki kell tölteni és ki kell fizetni. A megrendelésben a résztvevőnek meg kell adnia elérhetőségeit (telefonszámát vagy e-mail címét).

3.3. Nem vehetnek részt azok a résztvevők, akik bár teljesítik és kifizetik a megrendelést, de visszaküldik a megrendelt termékeket.

3.4. A Szervező alkalmazottai, valamint családtagjaik (gyermekek, szülők, testvérek, házastárs) nem vehetnek részt a versenyen, még akkor sem, ha megfelelnek a jelen szabályzat feltételeinek.

3.5. A kampányban való részvétel a promóciós kampány minden résztvevőjének kifejezett hozzájárulását, tudását és elfogadását jelenti a jelen Szabályzat és minden további dokumentum kifogásolása nélkül, valamint a résztvevők személyes adataiként (név és vezetéknév, telefonszám és cím , lakóhely, életkor, stb.), amelyeket a Szervezőnek kell feldolgoznia a részvételi feltételek és a nyeremény átadása feltételeinek való megfelelés ellenőrzése érdekében.

3.6. A Kampányban való részvétellel a résztvevő beleegyezik abba, hogy személyes adatait a Szervező felhasználja.

3.7. A résztvevő személyes adatainak megadása egyenértékű azzal, hogy hozzájárulását fejezi ki annak érdekében, hogy személyes adatait a Kampány zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kezelje.

4. SZAKASZ – KAMPÁNYMECHANIZMUS ÉS DÍJ

4.1. A kampány automatikus regisztrációjához a résztvevőknek online kell vásárolniuk a www.bewellstore.ro weboldalon, a kampány teljes ideje alatt (2021. 06. 15 -én 00:00 órakor és 2028. 08. 15 -ig, 23.59 -ig).

4.2. A részvételt automatikusan érvényesítik, ha a megrendelés értéke legalább 300 lej, függetlenül attól, hogy kedvezménykódokat adnak hozzá, vagy egy másik promóciós kampány részét képezik.

4.3. Továbbá a kampányban való részvétel és nyerés elengedhetetlen feltétele, hogy a www.bewellstore.ro weboldalon legalább 300 lejért megrendelt és kifizetett termékeket ne küldjék vissza.

4.4. A nyertest és a tartalék személyt véletlenszerűen, sorsolás útján választják ki a https://www.random.org weboldalon keresztül. A sorsolásra 2021. augusztus 16 -án kerül sor a Bewell áruházban, ügyvéd előtt, ekkor sorsolják ki a nyeremény potenciális nyertesét és egy tartalék személyt, aki a nyertes érvénytelensége esetén helyettesíti őt, kitermelésük érdekében.

4.5. A Kampány nyertesének odaítélt nyeremény egy 3000 EURO értékű utalványból áll, amelyet a MARBONA Utazási Iroda állított ki, és annak kibocsátásától számított 12 hónapig érvényes. Így az odaítélt díj összértéke 3000 EUR.

4.6. A nyertes a Marbona Utazási Irodában, a https://www.marbona.ro oldalon található úticélok portfóliójából választhatja ki nyaralóhelyét. Választhatja a menstruációját is, valamint azt, hogy hány emberrel megy nyaralni.

5. SZAKASZ – ADÓK ÉS KAPCSOLÓDÓ ADÓK

5.1. A Szervező a nyeremény bruttó összegéből számítja ki és fizeti ki a végső adót, amelyet a nyertes a jövedelem után fizet, a törvény 1. sz. 227/2015, a költségvetési kódex tekintetében, az azt követő módosításokkal és kiegészítésekkel.

5.3. A Kampányban való egyszerű részvétellel a nyertes kijelenti, hogy egyetért a Szervező által alkalmazott adózási mechanizmussal.

6. SZAKASZ – VITÁK

6.1. A Szervező és a Kampány Résztvevői között felmerülő vitákat békés úton rendezik. Ha ez nem lehetséges, a vitákat az illetékes bukaresti bíróságok rendezik.

7. SZAKASZ – A KAMPÁNY FÜGGELÉSE / MEGSZŰNÉSE

7.1. Campania va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in art.2.2 din prezentul Regulament Oficial in caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta participantii cu 1 zi inainte de suspendare/incetarea efectiva.

8. SZAKASZ – A SZEMÉLYES ADATOK BIZALMASága ÉS FELDOLGOZÁSA

8.1. Ennek a kampánynak a megszervezése, illetve a Szervező kötelezettségeinek teljesítése és jogainak gyakorlása érdekében jogi kötelezettségeinek és jogos érdekeinek teljesítése (a nyertes kivonása és érvényesítése, a nyeremény odaítélése, a promóció szervezőinek jogi kötelezettségeinek teljesítése) kampányok, statisztikai jelentések elkészítése, nyilvántartás vezetése a résztvevőkről és a sorsolás helyességéről), LADYBUG INVESTMENT SRL kezeli a résztvevők (a továbbiakban: „Érintettek”) személyes adatait, amelyek üzemeltetőként járnak el, tiszteletben tartva a jogszabályi rendelkezéseket, például, de nem kizárólagosan, az (EU) 679 /2016 rendeletet.

8.2. A 9.1. Pontban említett célokra kezelt személyes adatok a következők: név, vezetéknév, CNP, cím, sz. telefonon. Az adatokat a Kampányban való részvétel érdekében gyűjtjük, a többi adatot csak azon nyertes esetében gyűjtjük, aki számára az Üzemeltető köteles visszatartani és átutalni a nyereményből származó adót. A résztvevők adatszolgáltatása nem kötelező. Ha ezeket megtagadja, lehetetlenné válik a kampányban való részvétel vagy a nyeremény megszerzése.

8.3. A kampány során gyűjtött személyes adatokat nem adjuk ki harmadik félnek, kivéve azokat az eseteket, amikor a Szervezőnek be kell tartania a vonatkozó jogszabályok által előírt kötelezettségeket, vagy a kampány szervezésében részt vevő Szervező által felhatalmazott személyeket.

8.4. Az érintett személyek személyes adatait a kampány megszervezéséhez szükséges ideig, valamint ezt követően a Szervezőre háruló jogi kötelezettségek teljesítése érdekében tároljuk, ideértve az adózási és archiválási kötelezettségeket is.

8.5 Az érintettnek a következő jogai vannak: az információhoz való jog, a hozzáférési jog, a helyesbítéshez való jog, az adatok törléséhez való jog (“jog az elfelejtéshez”), a kezelés korlátozásának joga, a tiltakozás joga, a jogot arra, hogy ne legyenek alávetve az automatikus egyéni döntéseknek, az adatok hordozhatóságához, a panaszhoz való jogot a személyes adatok feldolgozását felügyelő nemzeti hatósághoz és a bírósághoz. Az érintett gyakorolhatja ezeket a jogait, kelt és aláírt írásos kérelem elküldésével az Otopeni, str. Calea Bucureștilor nr. 253 A címre, 1. tétel, földszint, 396,95 négyzetméteres területen, 3,4. , 5,7, 8,9,10. Jud. Ilfov – tetten. LADYBUG INVESTMENT S.R.L.

8.6. A LADYBUG INVESTMENT S.R.L. szintjén adatvédelmi tisztviselőt („OPD”) neveztek ki, akivel kapcsolatba lehet lépni, ha bármilyen kérdése merül fel a személyes adatok védelmének bármely vonatkozásában, írásos kérelem küldésével, keltezve és aláírva a következő címre: info @ bewellstore .ro 8.7 . A Kampányban való részvétellel a Résztvevők megerősítik, hogy információt kaptak személyes adataik LADYBUG INVESTMENT általi feldolgozásáról, a jelen dokumentumban foglaltaknak megfelelően.

9. SZAKASZ – HATALOM ÉS ESET

9.1. A hatályos jogszabályok szerint a vis maior minden külső eseményt jelent, kiszámíthatatlan, abszolút legyőzhetetlen és elkerülhetetlen, a véletlen esemény pedig az az esemény, amelyet nem láthat előre vagy akadályozhat meg az, aki köteles teljesíteni bizonyos, e rendelet szerinti kötelezettségeit.

9.2. Ha a vis maior vagy véletlen esemény egy része vagy késlelteti a Rendelet végrehajtását, illetve annak Szervező általi folytatását / végrehajtását, akkor a Szervező mentesül a felelősség alól a kötelezettségek teljesítéséért abban az időszakban, amelyben az a teljesítés részt vesz vagy késik. Az új Ptk. 1351.

Ezt a rendeletet kiegészítő törvény módosíthatja.

LADYBUG INVESTMENT S.R.L.

Gina Georgiana Maican adminisztrátoron keresztül

Utolsó módosítás dátuma:

2021.06.14

Puteti descarca regulamentul accesand acest link.
Închide Kosarad
A kosárban nincsenek termékek
Pontok